Kategoria: Nad Wisłą

W dziale Nad Wisłą prezentujemy wszystkie miejscowości i atrakcje turystyczne położone nad Wisłą od jej źródeł do ujścia. Staramy się w sposób rzetelny i ciekawy przedstawić wszystkie najcenniejsze informacje.

Kanał Żerański

Kanał Żerański jest drogą wodną II klasy łączącą Wisłę z Jeziorem Zegrzyńskim. Zaczyna się on na 520. km Wisły i ma długość 17,3 km. Razem ze stopniem wodnym Dębe i śluzą im. inż. Tadeusza Tillingera tworzy tzw. hydrowęzeł warszawski. Z kilku założonych, ambitnych projektów powstała ograniczona inwestycja. 1. Koncepcja Kanału...

Spichlerz w Modlinie

Spichlerz w Modlinie położony jest na półwyspie w miejscu gdzie Narew wpływa do Wisły. To obiekt kultowy w Twierdzy Modlin. Bardzo efektowny budynek i chyba najczęściej fotografowany modliński zabytek. Zbudowany na rozkaz Mikołaja I, który po stłumieniu powstania listopadowego rozkazał w centralnej części twierdzy zbudować główny magazyn zboża Banku Polskiego,...

Wisła w Warszawie

Wisła w Warszawie na całym ponad 30 km odcinku od Wawra za wyspami Zawadowskimi do Łomianek Dolnych płynie bardzo spokojnie. Biorąc pod uwagę całą długość jest to odcinek położony między 500,  530 kilometrem. Płynąc przez Warszawę rzeka przepływa pod  9 mostami: mostem Siekierkowskim, Łazienkowskim, mostem ks. Józefa Poniatowskiego, Średnicowym, Świętokrzyskim,...