Spływ kajakowy rzeką Wisłą na odcinku Wyszogród – Płock

Planując spływ kajakowy rzeką Wisłą na odcinku Wyszogród – Płock należy zarezerwować sobie cały dzień i obowiązkowo zabrać ze sobą aparat fotograficzny, by móc utrwalić na zdjęciach niezliczone ilości różnego gatunku ptactwa. Licząca 45 km trasa jest niezwykle ciekawa i malownicza. Przez pierwsze kilka kilometrów z prawej strony towarzyszy nam wysoka skarpa, która z czasem oddala się od koryta rzeki i powraca dopiero przed samym Płockiem. Płynąc z Wyszogrodu do Płocka przepływamy przez obszar sześciu rezerwatów przyrody stanowiących ostoje dla wielu cennych gatunków ptaków. Za Dobrzykowem opływamy z prawej lub lewej strony ogromną wyspę o nazwie Kępa Ośnickia, przepływamy pod dwoma mostami i lądujemy za molem na prawym brzegu rzeki.

0,0 km – Wyszogród (586,5 km)
Do 1999 roku w Wyszogrodzie przejeżdżało się przez Wisłę po drewnianym moście. Była to najdłuższa drewniana przeprawa w Europie o długości 1285 metrów. Po moście nie ma już śladu, został jedynie przyczółek z zagospodarowanym miejscem w postaci tarasu widokowego. Poniżej znajduje się plaża, a bardziej w prawo port żeglugowy. Jest to idealne miejsce na odbiór i wodowanie kajaków.

0,8 km – Most na drodze krajowej nr 50
Przepływamy pod stalowym mostem, który 13 października 1999 roku zastąpił starą drewnianą przeprawę w Wyszogrodzie. Nowy most ma 17 przęseł i łączną długość 1200 m. Podobno jest to najdłuższy most w Polsce.

0,9 km – Ujście Bzury
Za mostem po lewej stronie widoczne ujście rzeki Bzury. W wakacyjne weekendy można spotkać tu kajakarzy płynących od Sochaczewa i zmierzających pod prąd wiślany do portu w Wyszogrodzie.

3,6 km – Linia wysokiego napięcia
Opływamy małą wyspę i przepływamy pod drugą linią wysokiego napięcia. Wisła lekko skręca w lewą stronę oddalając się od wysokiej skarpy. Od tej pory na prawym brzegu będzie towarzyszył nam wał przeciwpowodziowy.

6,7 km – Rezerwat przyrody Kępa Rakowska
Z prawej strony mijamy liczne wysepki położone na wysokości miejscowości Drwały i wpływamy w rezerwat przyrody Kępa Rakowska. Granicą rezerwatu jest linia brzegowa rzeki Wisły od 594 do 596 km. Rezerwat ten wraz z pięcioma następnymi został utworzony w 1994 r. Celem ochrony tych obszarów jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ostoi lęgowych rzadkich i ginących w Polsce gatunków ptaków siewkowatych: mew, rybitw i sieweczek.

10,3 km – Rezerwat przyrody Kępa Antonińska
Początek rezerwatu przyrody Kępa Antonińska. Granicą rezerwatu jest linia brzegowa rzeki Wisły od 597,5 do 602,6 km szlaku żeglugowego tej rzeki. Ci którzy chcą odpocząć za kilka kilometrów w bardziej cywilizowanych warunkach muszą trzymać się od tej pory lewego brzegu.

13,5 km – Przystań wodna w Suchodole
Aby dopłynąć do przystani należy płynąć szlakiem wodnym do punktu oznaczonego tablicą 599 km. Szlak jest oznakowany bojami lub tyczkami – patrząc w dół rzeki po prawej stronie szlaku znajdują się czerwone boje (tyczki), po lewej stronie boje (tyczki) zielone. Tablica 599 znajduje się na wyspie. Płynąc z prądem należy przy tym punkcie zboczyć z głównego szlaku w lewo (opływać wyspę z lewej strony), a następnie skręcić w drugi kanał również w lewo. Płynąc na wprost kanałem dotrze się do brzegu otoczonego wałem. Przy brzegu skręcić w prawo i dalej płynąć z prądem ok. 200 m, aż dopłynie się do przystani w Suchodole. Przystań czynna jest w wakacje od końca czerwca do końca sierpnia.

16,0 km – Rezerwat przyrody Wyspy Zakrzewskie
Faunistyczny rezerwat przyrody Wyspy Zakrzewskie, granicą rezerwatu jest linia brzegowa rzeki Wisły od 603 do 606 km szlaku żeglugowego tej rzeki.

19,9 km – Kępa Polska
Po blisko 20 kilometrach dopływamy do Kępy Polskiej. To z tego miejsca podawane są w Polskim Radiu komunikaty o stanie wód na rzece Wiśle. Wieś o niezwykłej historii sięgającej XV wieku. Z miejscowością związana jest legenda głosząca wydobycie przez rybaków płynącego pod prąd obrazu Matki Boskiej, który uznany za cudowny, został umieszczony w domu stojącym nad Wisłą. Na miejscu tego domu stanęła później w 1728 roku duża drewniana kaplica, opiekę nad którą powierzono ojcom benedyktynom z Płocka. W tym miejscu kończy się również rezerwat Wyspy Zakrzewskie.

Osoby, które z różnych przyczyn nie chcą lub nie mogą dalej płynąć muszą przybić do prawego brzegu i odszukać tablic wskazujących poziom wody, te znajdują się na wysokości kościoła. Jest to jedyne dobre miejsce na odbiór osób i kajaków.

21,4 km – Rezerwat przyrody Wyspy Białobrzeskie
Kolejny rezerwat przyrody Wyspy Białobrzeskie, granicą rezerwatu jest linia brzegowa rzeki Wisły od 609,8 do 611,9 km szlaku żeglugowego tej rzeki.

24,6 km – Rezerwat przyrody Kępa Wykowska
Rezerwat przyrody Kępa Wykowska, granicą rezerwatu jest linia brzegowa rzeki Wisły od 612,1 do 616,6 km szlaku żeglugowego tej rzeki. Z lewej strony wsie Michowice i Świniary, które bardzo ucierpiały w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego podczas powodzi w 2010 roku.

29,6 km – Rezerwat przyrody Ławice Troszyńskie
Ostatni na naszym szlaku faunistyczny rezerwat przyrody Ławice Troszyńskie, granicą rezerwatu jest linia brzegowa rzeki Wisły od 616,7 do 618,7 km szlaku żeglugowego tej rzeki. Przed nami na lewym brzegu rzeki widać zabudowania Dobrzykowa.

35,2 km – Dobrzyków
Położona na lewym brzegu rzeki wieś Dobrzyków wzmiankowana była już w 1341 r. W czasach I Rzeczypospolitej w Dobrzykowie funkcjonowała przystań, gdzie przybijały barki i szkuty by przewieźć towary do Gdańska, a także spichlerze zbożowe i komora solna. W styczniu 1982 r. Dobrzyków został częściowo zatopiony przez powódź, woda na zalanym obszarze miała miejscami nawet 5 m głębokości.

37,5 km Kępa Ośnicka
Trzymając się lewego brzegu, z prawej mijamy Kępę Ośnicką – jedną z największych wysp wiślanych o powierzchni prawie 400 ha. Od 1759 roku do czasów powojennych wyspę zamieszkiwali osadnicy z Niderlandów i z Niemiec, których źródłem utrzymania była uprawa roli. Do dzisiaj znajdują się na wyspie  drzewa owocowe, resztki zabudowań gospodarczych oraz groby. 77 ha wyspy należy do prywatnego właściciela, a 316 ha (wraz z wodami płynącymi), do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

41,0 km – Most Solidarności na drodze krajowej nr 60
Oddany do użytku w 2007 roku most wantowy w Płocku nad Wisłą, jest częścią Trasy ks. Jerzego Popiełuszki i znajduje się w ciągu dwóch dróg krajowych – drogi krajowej nr 60 i drogi krajowej nr 62. Za mostem widać już cel naszej wędrówki.

44,0 km – Most im. Legionów Józefa Piłsudskiego w Płocku
Z prawej strony mijamy ogród zoologiczny i przepływamy pod mostem im. Legionów Józefa Piłsudskiego. Dalej płyniemy raczej środkiem rzeki, by móc podziwiać Wzgórze Tumskie, wznoszące się ponad 40 m nad rozległą doliną Wisły oraz oddane w 2011 roku molo spacerowe, będące pomostem dla pieszych o długości 358 m długości, które wchodzi łukiem w głąb Wisły z prawobrzeżnego bulwaru nadwiślańskiego.

45,0 km – Płock (631,5 km)
Spływ kończymy za molem po prawej stronie na piaszczystej plaży.

Mapa – spływ kajakowy rzeką Wisłą na odcinku Wyszogród – Płock

Kilka cennych informacji
Trasa kajakowa z Wyszogrodu do Płocka przeznaczona jest dla kajakarzy mających doświadczenie w pływaniu po dużych rzekach takich jak Bug, Narew, czy Wisła. Trasa ta jest ogólnie łatwa, jednak należy uważać na wystające konary drzew, na ostrogi oraz na liczne mielizny w nurcie rzeki. Bardziej doświadczeni kajakarze powinni ten odcinek pokonać w  6-7 godzin, mniej doświadczeni muszą sobie zarezerwować nawet do 9 godzin. Nurt rzeki do Dobrzykowa pozwala na płynięcie ok. 7/8 km/h. Przed Kępą Oleśnicką nurt słabnie, wyraźnie odczuwa się początek Zalewu Włocławskiego. Startując w Wyszogrodzie należy nastawić się na przepłynięcie całego odcinka, awaryjnie spływ można zakończyć w Kępie Polskiej.

Koszt związany ze spływem na opisanym wyżej odcinku wynosi:

  • dowóz kajaków do Wyszogrodu i odbiór w Kępie Polskiej lub w Płocku – 480 zł.
    (soboty i niedziele)
  • dowóz kajaków do Wyszogrodu i odbiór w Kępie Polskiej lub w Płocku – 350 zł.
    (od poniedziałku do piątku)
  • wypożyczenie jednego kajaka – 50 zł.
  • dla przykładu; w przypadku wypożyczenia 4 kajaków 2-osobowych w weekend, koszt na jedną osobę wyniesie: 85 zł.

W cenę wliczony jest: transport sprzętu i ew. osób, kajak 2-osobowy lub 1-osobowy, wiosła, kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe. Minimalna ilość zamówionych kajaków: 2 sztuki. Start w Wyszogrodzie najpóźniej o godz. 8:00, odbiór kajaków w Kępie Polskiej lub w Płocku po godz. 19:00. Na tygodniu od poniedziałku do piątku godziny przywozu oraz odbioru – dowolne.

Jak to technicznie wygląda ?
Dzwonicie Państwo do nas na nr tel. 601397791 i rezerwujecie sobie kajaki, następnie przyjeżdżamy w określonym terminie i przywozimy kajaki. Tu udzielamy instrukcji, zapoznajemy z regulaminem i wszystkimi zasadami oraz wydajemy sprzęt. Po dopłynięciu do końca odbieramy kajaki. Osoby z okolic Warszawy mogą liczyć na transport z naszej bazy. Osoby z okolic Płocka muszą dojechać do Wyszogrodu i mogą liczyć później na transport z Płocka do Wyszogrodu. Maksymalnie możemy zabrać do jednego busa 8 osób.

Możesz także chcieć ...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *