Kalendarz spływów kajakowych Wisłą

Kalendarz spływów kajakowych Wisłą został utworzony w związku z licznymi zapytaniami o możliwość wypożyczenia kajaków na odcinku Warszawa – Modlin – Wyszogród – Płock. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom stworzyliśmy harmonogram, w którym podajemy dokładną datę, godzinę i miejsce wypożyczenia kajaków. Kajaki wypożyczamy tylko i wyłącznie na podstawie wcześniejszej rezerwacji telefonicznej lub mailowej. Osoba wypożyczająca kajak musi mieć ukończone 18 lat oraz podstawowe doświadczenie w pływaniu kajakiem.

Trasy jednodniowe:

 Data  Godzina  Trasa  Miejsce wypożyczenia kajaków
30.07.2016 8:00  Warszawa – Modlin Twierdza  Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej
31.07.2016 8:00  Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród  Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
06.08.2016 8:00  Warszawa – Modlin Twierdza  Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej
07.08.2016 8:00  Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród  Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
13.08.2016 8:00  Warszawa – Modlin Twierdza  Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej
14.08.2016 8:00  Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród  Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
20.08.2016 8:00 Warszawa – Modlin Twierdza Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej
21.08.2016 8:00 Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
27.08.2016 8:00 Warszawa – Modlin Twierdza Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej
28.08.2016 8:00 Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
03.09.2016 8:00 Warszawa – Modlin Twierdza Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej
04.09.2016 8:00 Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
10.09.2016 8:00 Warszawa – Modlin Twierdza Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej
11.09.2016 8:00 Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
17.09.2016 8:00 Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród Plaża Modlin Twierdza, ul. Mieszka I 6
18.09.2016 8:00 Warszawa – Modlin Twierdza Plaża przy moście J. Poniatowskiego po stronie Praskiej

Koszt wypożyczenia jednego kajaka wynosi 110,00 zł.

Cena obejmuje: dowóz sprzętu (kajaków, wioseł, kamizelek asekuracyjnych lub ratunkowych), krótki instruktaż oraz omówienie trasy spływu, odbiór kajaków. W przypadku trasy Modlin Twierdza – Czerwińsk – Wyszogród istnieje możliwość zabrania 8 osób z Wyszogrodu i przywiezienia do Modlina Twierdzy. W przypadku trasy Warszawa – Modlin Twierdza istnieje możliwość zabrania 8 osób z Modlina Twierdzy i przywiezienia do Warszawy.

ZASADY ZWIĄZANE Z WYPOŻYCZENIEM KAJAKÓW

1. Wypożyczalnia kajaków ZLOT (www.kajaki-wisla.pl) nie organizuje spływów kajakowych, a jedynie udostępnia i wypożycza sprzęt.
2. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
3. Aby wypożyczyć sprzęt należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku jeśli wydający sprzęt uzna klienta za niewiarygodnego, bez uzasadnienia może odmówić wypożyczenia sprzętu. Nie będą również obsługiwane osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, a także osoby niepełnoletnie.
4. Wypożyczenie sprzętu następuje po podpisaniu przez wypożyczającego stosownego oświadczenia i wpłaceniu należności. Z momentem podpisania w/w dokumentu za wypożyczony sprzęt wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
5. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt.
6. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są wiosła i kamizelki asekuracyjne lub ratunkowe, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
7. Sprzęt zwracany do naszej wypożyczalni kajaków powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
8. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wcześniej przez wypożyczającego i wypożyczalnie kajaków ZLOT.
9. Za sprzęt nie zwrócony w terminie wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% należności za wypożyczenie.
10. Osoby nieletnie mogą płynąć tylko pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za nie, za ich zachowanie i ewentualne szkody.
12. Korzystając z kajaka zabrania się: stania i kucania na nim, siadania na burcie, rufie lub dziobie, skakania z kajaka do wody, korzystania z kajaka bez założonej kamizelki asekuracyjnej lub ratunkowej.
13. Wypożyczalnia kajaków ZLOT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody, jakich mogliby oni dokonać, na rzecz innych osób lub firm.
14. Wypożyczalnia kajaków ZLOT nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
15. Wcześniejsze, niż to ustalono, terminy, miejsca i godziny zakończenia spływów muszą być zaakceptowane przez wypożyczalnie kajaków ZLOT i mogą być zrealizowane wyłącznie na jej warunkach.
16. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
17. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
18. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania. Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu pływającego, wg następującego cennika: kamizelka asekuracyjne: 61,50 zł, wiosło: 123,00 zł, kajaki: Sprinter – 1.900,00 zł, VISTA – 2.999,00 zł, Pro Tour 470 – 2.590,00 zł, Traper – 1.799,00 zł.

Możesz także chcieć ...